1. Το γραφείο μας προσέχει Πρώτα την ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει στον Πελάτη και μετά ασχολείται με την οικονομική διάσταση της συνεργασίας η τιμολόγηση εξαρτάται :
 • Από τον τύπο της επιχείρησης,
 • Από τον όγκο των εργασιών που θα προκύψει,
 • Από το προσωπικό που απασχολεί και
 • Από την συνολική εκτίμηση και αξιολόγηση της επιχείρησης.
Απευθυνόμαστε.
Σε επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,.


Radio Piratis:
Back to top