.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Δημάρχου Στάμκου 3.
Τ.Κ. 58100 Γιαννιτσά
Για την ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησης, α) αναλαμβάνουμε την συλλογή και ταξινόμιση των παραστατικών.
Μετά από αυτό καταχωρούνται στους επι μέρους λογαριασμούς του Λογιστικού σχεδίου.
Έχουμε εκπαιδευτεί και ειδικευτεί στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Radio Piratis:
Back to top