Ιδρυτής : Χρήστος Πασχάλογλου Λογιστής - Φοροτεχνικός
Από τον Ιούνιο του 2015 στο γραφείο βρίσκεται σαν εταίρος και ο Δημήτριος Πασχάλογλου απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.
Τον  Ιούλιο του 2016 προστέθηκε στο δυναμικό και στο εταιρικό σχήμα και ο Θεόδωρος Πασχάλογλου απόφοιτος του ΑΤΕΙ Ηπείρου του τμήματος Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής.

Radio Piratis:
Back to top